FM 
Fjordane Media
 AS

Velkommen til personvern side

Personvern erklæring:

Fjordane Media AS


Innsamling av personlige data:

Vi samler ikke inn personlige data.


Deling av personlige data:

Vi deler ikke personlige data med tredje part.


Markedsføring:

Vi driver ikke med personlig markedsføring.


Kontakt:

Dersom du ønsker mer innformasjon eller har spørsmål om vår personvern politikk.

Ver vennlig å ta kontakt med oss på epost: post@fjordanemedia.no


Adresse:

Fjordane Media AS
Haugane 24
6982 Holmedal
Norge